Čuvanje djece

Datum objave

03.12.2016 11:28

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

Ostalo: ,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Prije 8 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno