Popravak i zamjena elektroinstalacija

Datum objave

11.09.2022 15:39

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Premještanje elektroinstalacija na drugu lokaciju

Koja vrsta instalacije je u pitanju?Koja vrsta instalacije je u pitanju?

Rasvjeta , Prekidači / utičnice,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambeni objekat - kuća

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena

Koja vrsta instalacije je u pitanju?Koja vrsta instalacije je u pitanju?

Rasvjeta , Prekidači / utičnice,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambeni objekat - kuća

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Kada Vam treba odabrana usluga?

Popravak

Koja vrsta instalacije je u pitanju?Imate li dodati još neke informacije?

Rasvjeta , Prekidači / utičnice, Rasvjeta , Prekidači / utičnice,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?Vaša adresa / lokacija

Stambeni objekat - kuća

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Premještanje elektroinstalacija na drugu lokaciju

Koja vrsta instalacije je u pitanju?Koja vrsta instalacije je u pitanju?

Rasvjeta , Prekidači / utičnice,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambeni objekat - kuća

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Kada Vam treba odabrana usluga?

Ostalo: Nova instalacija

Koja vrsta instalacije je u pitanju?Imate li dodati još neke informacije?

Rasvjeta , Prekidači / utičnice, Ostalo: Komplet instalacija,