Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

17.09.2022 14:50

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

Ostalo: 6

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno