Instrukcije za programske jezike C i C++

Datum objave

20.09.2022 13:37

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Kojim danima želite instrukcije?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Ostalo: ,

Na koji način želite da imate instrukcije?

Preko skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana