Škola šivanja

Datum objave

06.10.2022 15:31

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

26 - 44 godina

Koliko često želite pohađati časove?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 - 12 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Kratkoročno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je