Razvoj iOS aplikacija

Datum objave

03.12.2016 14:12

Za koju vrstu operativnog sistema Vam je potrebna aplikacija?

iOS

U kojem programskom jeziku želite da bude izrađena aplikacija?

I Objective-C i Swift

Molimo opišite detaljnije kakva aplikacija Vam je potrebna

Zamolio bi ponudu za native aplikaciju. Slicna shema kao fix.ba

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je