Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

19.10.2022 12:55

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: curi voda iz slavinu napolje gdje je mjerac,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ništa od ponuđenog,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ostalo: malo

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Kuća

Od kojeg materijala su cijevi?

Nisam siguran/na

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Između 15 i 18 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je