Servis računara

Datum objave

27.10.2022 05:45

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Instalacija softvera, Potrebno je formatirati sistem,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Ostalo: I mac u pitanju. Reinstalacija i ponovno postavljanje potrebno,

Da li ste u mogućnosti obezbijediti zamjenski dio ukoliko je potreban?

Zamjenski dio nije potreban,

Koja marka računara je u pitanju?

Ostalo: Apple I mac,

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Ox ,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1,

Imate dodati još neke informacije?

,