Razvoj android aplikacija

Datum objave

07.11.2022 11:54

Molimo opišite kakva aplikacija Vam je potrebna?

Potrebna android i ios aplikacija za postojeću web stranicu infirmativnog sadržaja (jedna vrsta blog-a) koji radi na wordpress platformi.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je