Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

29.11.2022 14:54

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Radi se o religijskim motivima, slike su potpisane Gabriel Jurkić i Vlaho Bukovac