Časovi iz MS Excela

Datum objave

02.12.2022 20:02

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja MS Excela?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 - 12 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Da li drzite kurs MS Excela u Tuzli