Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

09.12.2022 13:03

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

50 - 100 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove

Od kojeg materijala je krov?

Metal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?