Kurs informatike

Datum objave

16.12.2022 19:40

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word, Prezentacije (Power Point),

Koliko često želite da pohađate kurs?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je