Instrukcije iz bosanskog jezika

Datum objave

24.12.2022 23:35

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Osnovna škola

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

09-01-2023

Imate li dodati još neke informacije?

Zdravo, potrebne instrukcije iz bosanskog jezika uglavnom gramatika za djete 6 razred Osnovne škole. Ako može da se čujemo iz Nove godine. Plan je da preko raspusta jedanput sedmično da se radi sa djetetom. Što se tiče vremena možemo se dogovoriti. LP