Odvoz otpada

Datum objave

07.01.2023 16:04

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Stari namještaj/bijela tehnika,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: 2 masine

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno