Instrukcije iz latinskog jezika

Datum objave

14.01.2023 10:39

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite da imate instrukcije?

Od 9 - 12 h, Od 12 - 15 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a, Ostalo: Zoom,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno