Postavljanje frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

04.12.2016 16:34

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje frižidera

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju je Samsung side by side kombinirani frizider