Bušenje bunara

Datum objave

05.12.2016 07:46

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Arteški bunar sa PVC konstrukcijom

Vrsta objekta

Poslovni objekat

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

175

Koje dubine želite da bude bunar

80 m

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana