Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

05.04.2023 16:28

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

Ostalo:

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Zadržavanje tekućina i otpada

Vrsta septičke jame

Septička jama sa tenkom

Koji dio je potrebno servisirati?

Ostalo:

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Manje od 1000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije više od 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Odnedavno

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju je mala septicka jama treba ciscenje