Kurs informatike

Datum objave

10.04.2023 17:39

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Petak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno