Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

15.04.2023 16:47

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Rezanje betona, Ostalo: Potrebno je proširiti postojeći otvor za vrata za jedan metar. Visina otvora je 205 cm. Dakle, treba izrezati beton dimenzija 205x100cm. Debljina betona je 15 cm. Lokacija Sarajevo,ul.Jezero br 5.,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Ostalo:

Koja lokacija radova je u pitanju?

Unutrašnji radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je