Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

24.04.2023 23:21

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je