Usluge lektora

Datum objave

04.05.2023 08:32

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

100 - 200

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Zanima me cijena lektorisanja knjige poezije. Šezdeset i četiri teksta, 116 stranica.