Lakiranje prozora i vrata

Datum objave

26.05.2023 06:00

Šta je potrebno lakirati?

Prozor/e,

Koliko prozora ili vrata je potrebno lakirati

Ostalo: 6

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju su stari lakirani prozori koji se ljuste te im je potrebno vratiti stari sjaj