Asfaltiranje

Datum objave

26.05.2023 10:02

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Ostalo: mislim da ima oko 100-120 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: sad je podloga od betona, želim preko njega postaviti asfalt

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

mislim između 4-5 cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je