Profesionalni fotograf

Datum objave

26.05.2023 16:16

Za koju vrstu događaja Vam je potreban fotograf?

Ostalo: Dodjela knjizica za djake prvake i njihov party

Koliko gostiju / zvanica će prisustvovati događaju?

25 - 50

Da li je Vaš događaj na otvorenom ili u zatvorenom prostoru?

U zatvorenom prostoru

U kojem formatu želite Vaše fotografije?

Digitalnom formatu,

Da li će biti potrebna i obrada fotografija?

Da

Molimo upišite u kojem vremenskom periodu će Vam biti potrebna usluga

Izmedju 20 tog i 25 tog juna 2023.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je