Usluga masaže

Datum objave

05.12.2016 13:29

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: relaksacija,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih mjesec dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana