Čišćenje stana/kuće

Datum objave

06.12.2016 09:15

Koliko prostorija je potrebno očistiti?

1

Broj kupatila koje je potrebno očistiti

1

Koliku kvadraturu je otprilike potrebno očistiti?

Manje od 20 m2

Da li ćete Vi obezbijediti opremu i potrošni materijal?

Da, ja ću obezbijediti opremu i potrošni materijal

Dodatne informacije za osobu koja vrši čišćenje

Ostalo: ,

Koliko često Vam je potrebna usluga?

Jednokratno čišćenje

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana