Popravak peći

Datum objave

06.12.2016 21:09

Koju vrstu peći je potrebno popraviti?

Ostalo: Peć na drva i ugalj

Molimo upišite koju vrstu problema ili kvara imate u vezi peći?

Abc kotao propustio vodu. Spao pritisak.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno