Popravak električnih podizača stakala

Datum objave

07.12.2016 09:14

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

a kl. 170.2003g

Koji prozor je potrebno popraviti?

Prednji lijevi,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

kada se spušta čuje se kontakt a kad podiže nema ništa.