Čuvanje djece

Datum objave

08.12.2016 08:09

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

9 - 12 mjeseci,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Od o-14h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

29-03-2017