Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

09.07.2024 13:29

Koja vrsta problema je u pitanju?

Frižider / rashladna vitrina ne radi,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Koja vrsta problema je u pitanju?

Frižider / rashladna vitrina ne radi,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, uz pomoć stručnjaka

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju je frizider marke Telefunken.