Montaža video materijala

Datum objave

08.12.2016 11:26

Koju vrstu video materijala je potrebno montirati?

Promotivni video,

Dužina nemontiranog materijala

30 sekundi - 1 minute

Koliku dužinu montiranog materijala želite?

1 - 3 minute

Koja vrsta dodatne usluge Vam je potrebna?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban kratki video o tome kako se koristi odredeni web site.