Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

08.12.2016 19:30

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Ostalo: Instagram,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika, Dobiti na vidljivosti (prepoznatljivosti brenda), Poboljšati rangiranost na pretraživaču,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebna osoba koja izuzetno dobro vlada placenim oglasima na drustvenim mrezama - facebook kampanje, itd. i u mogucnosti je na odredjeno vrijeme raditi edukaciju u toj oblasti za marketing agenciju u Hrvatskoj. Posao se odnosi iskljucivo na placene kampanje na drustvenim mrezama i mogucnost prenosenja znanja o istima.