Malterisanje

Datum objave

09.12.2016 10:27

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla, Beton,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Više od 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je