Malterisanje

Datum objave

09.12.2016 17:43

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Ostalo: Krpljenje prozora,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Beton, Ostalo: Zid,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Nisam siguran/na

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno