Čuvanje djece

Datum objave

09.12.2016 22:44

Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)

3 - 6 mjeseci,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Više puta sedmično

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Između 11 - 14 h, Nakon 17 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana