Postavljanje pločica

Datum objave

10.12.2016 03:30

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Ostalo: kafic,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

30 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno