Istraživanje tržišta

Datum objave

10.12.2016 19:37

Za koju vrstu sektora je potrebna analiza?

Prodaja i marketing

Molimo upišite na koliko velikom uzorku želite uraditi istraživanje?

5000

Koliko dugo želite da traje istraživanje?

Ispod 7 dana

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana