Čišćenje peći i kotlova (servis)

Datum objave

10.12.2016 19:48

Za koju vrstu objekta je potrebna usluga?

Poslovni objekat

Za šta je potrebno čišćenje?

Peći za centralno grijanje na kruta/tekuća goriva od 24 kw do 36 kw, Mehaničko i/ili hemijsko čišćenje kotlova od 36 do 50 kw, Mehaničko i/ili hemijsko čišćenje kotlova od 50 do 100 kw ,

Koliko peći je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana