Krečenje

Datum objave

11.12.2016 12:34

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

Ostalo: potrebno i gletovNje na novougradjenim balkonskim vratima te farbanje cjevi na novom radijatoru. mala je kuhinja pa je i mala pobrsina uglavnom korekcija

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ostalo: novougradjena balkonska vrata treba gletovanje,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno ofarbati dvije cjevi radijatora jer je vareno nanovo