Solo muzičar

Datum objave

11.12.2016 19:12

Za koju vrstu događaja Vam je potreban muzičar?

Vjenčanje

Koliko gostiju / zvanica očekujete?

25 - 50

Koliko dugo želite da muzički nastup traje?

5 sati i više

Koju vrstu muzike želite na vašem događaju?

Zabavna ( domaća ), Narodna,

Vrsta instrumenata

Ostalo: ,

Da li želite da muzički nastup uključuje vokale i instrumente?

Samo vokali

Da li će se događaj odvijati u unutrašnjem ili vanjskom prostoru?

Unutrašnji prostor

Da li će lokacija imati obezbijeđeno ozvučenje?

Ne, muzički izvođač treba treba da obezbijedi svoje ozvučenje

Kada Vam treba odabrana usluga?

18-12-2016

Imate li dodati još neke informacije?

Javiti se na broj 061219967