Krečenje

Datum objave

11.12.2016 20:16

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

60 - 80 m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

28-01-2017