Časovi iz Web dizajna

Datum objave

12.12.2016 19:45

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja Web dizajna?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je