Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

12.12.2016 22:05

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je