Postavljanje sanitarija

Datum objave

13.12.2016 09:12

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

WC školjka,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

1

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stručnjaka

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana