Usluga masaže

Datum objave

13.12.2016 15:33

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: Relaksacija,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je