Doček Nove godine

Datum objave

13.12.2016 16:42

Gdje planirate putovati?

Rim,

Sa kojeg odredišta polazite?

Sarajevo

Molimo upišite datum Vašeg putovanja

30.12.2016.

Koliko dana planirate da traje Vaše putovanje?

3 dana

Za koliko osoba je planirano putovanje?

2

Da li putovanje uključuje djecu mlađu od 12 godina?

Ne

Način putovanja

Autobus

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je