Pisanje radova

Datum objave

13.12.2016 16:44

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Seminarski rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ostalo: Poljoprivredno prehrambeni Fakultet,

Molimo upišite broj stranica rada

20-30

Molimo upišite temu rada

Prezentacija na temu, ISO 50001

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno