Časovi pjevanja

Datum objave

13.12.2016 20:13

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ostalo: Do neke granice

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je